Spådom og sannhet. Hvordan kan et tilfeldig trukket kort si noe om livet mitt?

27. July 2013

TrineLive

Mennesket er søkende. Og i ustoppelig vekst og utvikling. Vokser vi ikke, dør vi. På livsreisen og gjennom våre store og små erfaringer, skjønner vi at det er mer mellom himmel og jord.  Sort-hvite svar kommer til kort. Som hos Monika her: 

Ser at du også driver med blant annet tarot, og jeg er litt nysgjerrig på dette. Jeg er absolutt åpen for det og synes det er spennende, og jeg er blitt lest i tarot et par ganger – og mye av det har vært veldig treffsikkert og relevant for mitt liv. Det jeg ikke skjønner, er hvordan det funker. Hvordan kan kort du trekker tilfeldig si noe om livet ditt? Hva er det som ligger bak tarotlesning?

Hilsen Monika

Hei Monika,

Ja, det er et godt spørsmål du stiller. Kunne jeg svare deg helt konkret på det, hadde jeg hatt en innsikt og viten større enn noen annen nålevende. Tror jeg. Kanskje inneholder svaret på spørsmålet ditt kjernen til alt liv, hvem vi er, hvordan alt henger sammen og fungerer. Svaret på spørsmålet ditt kan være så stort – eller også så enkelt, at det så langt har vært umulig for oss å fatte.

 

For meg ligger mange års studier både innen spiritualitet, astrologi, healing, krystaller, psykologi og livserfaring bak når jeg leser kort. De gir informasjon og klarhet om situasjonen til spørreren, og få konkrete svar på hva vedkommende skal gjøre eller hva som skal skje. Fordi vi er så sårbare stilt overfor den uforklarlige magien som ligger i kort, og fordi vi har en naturlig sterk evne til å oppfylle det vi tror på, er det for meg viktig at det er sånn.

Spørreren, du og jeg, har fri vilje og en sterk subjetiv evne til tolkning. Derfor blir spådommer raskt selvoppfyllende profetier og gudene vet det kan gi riktig så gale utfall noen ganger.

Når jeg legger kort er min opplevelse at det skapes er et innsyn i et øyeblikksbilde, en transit situasjon og tema med et hav av mulige fortsettelser og utganger. Kortene gir spørreren en slags oversikt og trygghet, med mulighetsrom for hvordan stå i det og hvordan gå i det.

På min vei har jeg møtt og studert flere som kan sies å vite mye og mer, personer som oppleves å eie innsikt om fragmenter av den store helheten. Noen ganger passer disse fragmentene sammen med de biter andre har funnet og bidrar til opphøyet klarhet og indre utvidelse. Og noen ganger krasjer de og forårsaker alt fra debatter, fordømming, krangling og til og med vold og kriger.

For daglig opplever og møter vi glimt av uforklarlige sammenhenger og synkrone hendelser, energier, nærvær og fornemmelser. Og vi opplever sterke krefter i for eksempel religion, akademia og kunnskapsformidlere som jobber aktivt for å motbevise, stanse eller latterliggjøre disse erfaringene. Den ene forskeren slår den andres resultater i hjel, faggrupper forsvarer og strider, mye kan ikke bevises enda – og midt oppi dette eier du din opplevelse og din erfaring.

 

Det må vi leve med. Mennesket og våre samfunn har en bevisst og en ubevisst del, en logisk rasjonell som lager og krever forklaringer, og en emosjonell sanselig med en ofte uforklarlig innsikt og visdom som bare er. Det gode med disse motsetningene er at de sørger for en kvalitetssikring og virkelighetsorientering som vi trenger. Om vi greier å ta innover oss at det er sannhet i begge.

Kanskje er det beste tipset derfor til oss alle å ha et åpent sinn og å holde fokus på resultater. Å stole på oss selv og våre opplevelser. Og gi næring til det som gjør deg trygg og gir en indre god følelse.

Tåle at fordi vi er så uendelig mye mer enn vi vet og kan bevise, har vi også innsikt og kunnskap som lar oss gjenkjenne det som er ekte, oppbyggelig, fredfylt og godt.

Eller hva mener du?

Les også artikkelen: Tarot kortene viser vei

Saken er opprinnelig fra Kamilles ekspertpanel:

 

Trine Åldstedt har inngått i Kamilles ekspertpanel siden vår 2010. Sammen med en psykolog, prest og lege gir hun råd, tips og motivasjon til lesere. Les mer i Kamille.

 

Følg Coachingeksperten Trine Åldtstedt på Facebook!

Følg Trine Åldstedt på Twitter

Få med deg boken Alt sitter i hodet

Få med deg kurs og utdanninger Trine Åldstedt holder

Få med deg CDer av Trine Åldstedt

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Følg meg på sosiale medier!

Her kan du følge meg via RSS-feed, Facebook eller Twitter. Du kan også se nyttige videoer på Metaresources YouTube-kanal.

No comments yet.

Leave a Reply

------------------